NORMATIVA

Normativa

NORMATIVA GENERAL DE LA CURSA

1- DATA I LLOC

La prova se celebrarà el Diumenge 22 de SETEMBRE de 2019 a Sant Gregori, Girona, al bosc públic de La Pineda i els seus voltants.

Hi haurà 3 circuits o recorreguts segons categoria.

  • El recorregut llarg anomenat ROCK d’11 km. Constarà d’un traçat pel bosc, camins i senders en el que s’haurà de superar fins a 26 obstacles. El recorregut està completament senyalitzat i tancat al tràfic.
  • El recorregut mitjà anomenat BLUES de 5,3 km serà comú al llarg però es tallarà en dos punts, convenientment senyalitzats, fins als 5,3 km.
  • El recorregut curt anomenat KIDS, de 750 metres senyalitzats, per la categoria “Mini”, es realitzarà dins de La Pineda.

 

2- CLASSIFICACIÓ

La classificació de la cursa ALMOGAVERS RACE vindrà estipulada per categories.

ELIT (individual competitiva) – Amb trofeus per als 3 primers masculins absoluts i per a les 3 primeres femenines absolutes.

El 1r ELIT guanyarà un lot de productes de la terra valorat en 200€.

OPEN (individual popular) – Medalla finisher i classificació, sense trofeu. 

PARELLES / GRUPS / FAMíLIES / EQUIP AMB UNA PERSONA DISCAPACITADA (popular) – Medalla finisher i classificació, sense trofeu.

MINI – Medalla finisher.

Tots els EQUIPS (PARELLES, EQUIPS, FAMÍLIES, EQUIP AMB PERSONA DISCAPACITADA) hauran de començar i acabar la cursa JUNTS. El temps de tots els membres d’un equip serà el temps del darrer membre de l’equip.

 

3- TANDES DE LA CURSA

Les sortides es realitzaran per tandes de fins a 50 corredors màxim cada una.

La primera tanda farà la sortida a les 9:00 del matí i estarà reservada als nens i nenes de menys de 10 anys. Les posteriors, començaran a les 9:30 del matí i a partir d’aquesta es faran tandes cada 10 minuts. Els participants hauran d’estar a la zona de la sortida deu minuts abans de l’inici de la seva tanda per passar el control de xips.

Hi haurà diferents tipus de tandes:

Tanda ELIT: Tanda de caràcter competitiu individual. Per aquells corredors que tinguin un nivell suficient per superar tots els obstacles o, en cas de no poder superar un obstacle, realitzaran una penalització de 30 burpee's (sit up + salt) d’obligat compliment.

Tandes INDIVIDUAL (Open): Tandes de caràcter lúdic individual. Per a aquells corredors que, de forma individual o amb equip, vulguin gaudir de la cursa d’obstacles sense l’objectiu de puntuar. I, per tant, en cas de no poder superar un obstacle, podran continuar la cursa fent una penalització de 15 burpee's (sit up + salt) emulant la tanda elit, seguint les indicacions dels marshalls.

Tandes PARELLES/EQUIPS/FAMÍLIES (Open): Tandes de caràcter lúdic. Per a tots aquells corredors que, per parelles o en grup, vulguin gaudir de la cursa d’obstacles sense l’objecte   de puntuar. Per tant, en cas de no poder superar un obstacle, podran continuar la cursa realitzant una penalització de 15 burpee's (sit up + salt) que es poden repartir amb el grup, emulant la tanda elit, seguint les indicacions dels marshalls.

Tandes EQUIP AMB PERSONA DISCAPACITADA: Tanda de caràcter lúdic per a aquells grups de corredors un membre dels quals sigui discapacitat i que vulguin gaudir de la cursa d’obstacles sense l’objectiu de puntuar. En cas de no poder superar un obstacle, podran continuar la cursa realitzant una penalització de 15 burpee's (sit up + salt) que es podran repartir entre els membres del grup, emulant la tanda d’elit, seguint les indicacions dels marshalls.

Tanda MINI: Tanda de caràcter lúdic per a nens i nenes de 4 a 10 anys, acompanyats o no per un adult, que vulguin realitzar el circuit d’obstacles aptes i senyalitzats per a dita tanda.

Tanda KIDS: Circuit Obert de 9:00 – 13:30

Tanda 1: 9h30 – ELIT – ROCK 11 K

Tanda 2: 9h40 – OPEN (INDIVIDUALS, PARELLES, EQUIPS) - ROCK 11 K

Tanda 3: 9h50 – OPEN (INDIVIDUALS, PARELLES, EQUIPS) – ROCK 11 K

Tanda 4: 10h00 – OPEN (INDIVIDUALS, PARELLES, EQUIPS) – ROCK 11 K

Tanda 5: 10h20 – OPEN (INDIVIDUALS, PARELLES, EQUIPS, FAMÍLIES) - BLUES 5,3 K

Tanda 6: 10h30 – OPEN (INDIVIDUALS, PARELLES, EQUIPS, FAMÍLIES) – BLUES 5,3 K

Tanda 7: 10h40 - OPEN (INDIVIDUALS, PARELLES, EQUIPS, FAMÍLIES) – BLUES 5,3 K

Tanda 8: 10:50 – EQUIPS PERSONA DISCAPACITADA – BLUES 5,3 K

Si el nombre de corredors supera les possibilitats d’aquestes tandes, es faran noves tandes cada 10 minuts.

L’ordenament dels corredors per tandes es farà per ritme de cursa: menys de 4 minuts/km, de 4 a 5 minuts/km, de 5 a 6 minuts/km, de 6 a 7 minuts/km i més de 7 minuts el km corrent sense obstacles. Tot i que els corredors indicaran el seu propi ritme en el moment de la inscripció, la tanda definitiva des de la que faran la sortida serà comunicada unes 24 hores abans del dia de la cursa en el mail que contindrà el BRIEFING d’explicació de la normativa, superació d’obstacles, tandes, obligacions i deures dels corredors.

 

4- INSCRIPCIÓ I PREUS

Les Inscripcions en el primer tram de preu, costaran 39€ per persona. Els corredors que vinguin amb parella, equips, famílies comptaran amb un descompte en el preu individual.

Posteriorment aniran pujant, fins a arribar als 59€ per persona, dies abans de la cursa. En el cas de no poder participar, la quota no serà retornada, tant si es realitza la seva renuncia amb antelació com si no es presenta a l’event.

 

5- TERMINIS I LLOC D’INSCRIPCIÓ

La inscripció s’haurà de realitzar a l’apartat d’inscripcions de la WEB oficial: www.almogaversrace.com

El termini d’inscripció on line serà el dijous 19 de setembre, abans de realitzar-se la prova, o bé fins que es completi el número d’inscripcions disponible.

 

6- IDENTIFICACIÓ I RECOLLIDA DE DORSALS

Per recollir el material necessari per participar a la cursa, és imprescindible presentar el DNI, o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat. Una inscripció es donarà per formalitzada quan s’hagi efectuat el pagament de la quota d’inscripció. Es respectarà respectuosament el dia i hora d’abonament per adjudicar les places disponibles.

La recollida de dorsals es realitzarà el dia abans de la cursa (dissabte 21 de setembre) a Sant Gregori, a la localització que s’enviï per mail dies abans de la cursa, o bé el mateix dia de la cursa a la zona de check-in.

Es recomana arribar amb temps per no trobar-se cues i poder complir amb els horaris establerts per cada tanda.

El dissabte 21 s’enviarà per mail un Briefing de la cursa per recordar la normativa de superació d’obstacles, explicar punt crítics i resoldre els dubtes. Abans de la sortida es recordarà breument el Briefing.

El corredor haurà de portar el xip i braçalet acreditatiu en un lloc visible en tot moment per poder ser identificat fàcilment pels jutges d’obstacles i arribada. En tot moment els jutges podran parar un corredor i demanar-li la correcta col·locació del xip i braçalet per a la seva identificació si fos necessari.

 

7- CONDICIÓ FÍSICA

Cada atleta participa sota la seva total responsabilitat i l’organització considerarà que posseeix un nivell de condició física suficient per afrontar la cursa.

L’organització declina tota responsabilitat pels danys o perjudicis que el fet de participar en la cursa pugui ocasionar al participant.

 

8- JUTGES DE CURSA (MARSHALLS)

Els jutges de la prova tindran la capacitat de desqualificar o retirar un atleta que mostri signes d’incoherència física o comporti algun risc per la seva seguretat com per la resta de participants, així com el bon desenvolupament de la cursa. No completar el circuit de la cursa correctament segons està contemplat donarà peu a la desqualificació del participant.

Hi haurà jutges a cada obstacle que garantiran el compliment de les normes, però depèn del bon fer de cada participant completar-lo correctament. Si no se supera, s’haurà de realitzar una penalització de 30 burpee's per la categoria ELIT i 15 burpee's la categoria OPEN.  

 

9- OBSTACLES I PENALITZACIONS

És obligatori intentar superar tots els obstacles. En el cas de no superar-ne algun, el participant haurà de realitzar una penalització de 30 burpee's en tanda ELIT i 15 en tanda OPEN. Un jutge podrà desqualificar un corredor ELIT si no realitza la penalització correctament.

A la tanda ELIT només es permetrà un únic intent.

A les tandes OPEN es permetrà un màxim de 3 intents, sempre i quan no entorpeixi el ritme de la resta de participants per no crear cues innecessàries. Seran els jutges i/o voluntaris de cada obstacle els que tindran la decisió sobre el número d’intents possibles.

TIPUS D’OBSTACLES:

SUSPENSIÓ: Obstacles que per superar-los serà necessària un mínim de força de braços. Exemples: ROPE CLIMB, KOALA, MONKEY BARS, entre d’altres.

FORÇA: Obstacles que per superar-los serà necessari un mínim de força de càrrega. Exemples: CÀRREGA DE TRONCS O ALTRES ELEMENTS

AGILITAT: Obstacles que per superar-los serà necessari tenir un mínim d’agilitat o habilitat. Exemples:  SALT DE MURS, XARXES, ALHAMBRADES, entre d’altres.

HABILITAT: Obstacles que per superar-los serà necessari tenir un mínim d’habilitat per a la seva realització. Exemples: PUNTERIA AMB EL LLENÇAMEN DE JABALINA, BASKET, entre d’altres.

ENGINY: Obstacles que per superar-los serà necessari utilitzar l’enginy. Exemples: PUZZLES, MEMORITZAR CODIS, entre d’altres.

En cas de no poder superar un obstacles, s’haurà de realitzar una penalització de 30 BURPEES els de la tanda ELIT i 15 en les tandes OPEN en la zona habilitada per a la seva execució.

 

10- GUARDAROBA

Hi haurà un servei específic de guardaroba que funcionarà amb braçalet. Recomanem que els objectes grans o de valor es deixin en els cotxes per guardar només l’imprescindible amb aquest servei.

 

11- DUTXES I SERVEIS

S’habilitaran dutxes que es podran utilitzar una cop finalitzada la cursa. La instal·lació disposa també de serveis prop de la sortida de la cursa.

 

12- AVITUALLAMENT

Hi haurà 2 avituallaments de líquid a mitja cursa i un avituallament de sòlid + líquid a l’Arribada.

 

13- PARTICIPACIÓ I EDAT MÍNIMA

Podrà participar qualsevol persona de qualsevol nacionalitat, major de 18 anys (fets en el moment de realitzar la cursa), que hagi acceptat el descàrrec de responsabilitat i la declaració física que apareix en el formulari d’inscripció.

Els menors de 18 anys i majors de 16 anys podran, sempre que portin l’autorització signada pel seu pare, mare o tutor (presentant el DNI d’ambdós). Aquesta entrega es realitzarà a la zona d’inscripcions el mateix dia de la cursa.

Els menors de 16 anys podran participar, amb l’autorització del seu pare, mare o tutor, en les categories Family o Kids (menors de 10 anys).

 

14- DESQUALIFICACIONS

Un corredor podrà ser desqualificat en les següents situacions:

La incorrecta identificació, segons aquestes normes.

No haver realitzat completament el recorregut marcat per l’organització.

Iniciar la sortida abans del senyal del jutge de sortida.

Alterar la marxa dels altres atletes, vulnerant les elementals normes de respecte.

Accedir a l’Arribada per qualsevol altre lloc diferent de la l’arribada.

Rebre ajuda externa (TANDA ELIT).

No realitzar o realitzar incorrectament la penalització en cas de fallar un obstacle.

El no compliment de la normativa establerta a criteri dels jutges i/o Marshalls de cursa que hi haurà en cada obstacle.

En qualsevol altre circumstància no contemplada en el present reglament, l’organització es reserva el dret a decidir si hi ha motiu de desqualificació.

 

15- SEGURETAT I RECORREGUT

El recorregut estarà marcat i senyalitzat. Hi haurà voluntaris i personal sanitari present. Davant d’una possible lesió, aquest serà avisat convenientment. Si durant la competició algú es troba amb un corredor lesionat o ferit, no se l’ha d’intentar moure sino que s’ha de buscar el voluntari o jutge més proper per alertar-lo. Ells sabran el què s’ha de fer. Serà obligació de tots els participants assistir a qualsevol altre corredor en cas d’accident.

 

16- ASSEGURANCES

Tots els inscrits hauran de signar la fulla de responsabilitat dels participants i de descàrrega de responsabilitat sobre l’organització.

Cada atleta participa sota la seva absoluta responsabilitat i assumint que té la condició física adequada per poder fer front a la cursa. L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i una assegurança mèdica individual per cada corredor inscrit. D’aquesta manera, tots els participants estaran coberts per la pòlissa d’assegurança d’accident contractada per l’Organització.

 

17- CATEGORIES I TROFEUS

Les CATEGORIES de l’ALMOGAVERS RACE queden establertes de la següent manera:

 

CATEGORIA ELIT:

Classificació Masculina  Femenina, de 16 a 90 anys.

Trofeu als 3 primers en categoria Masculina i Femenina.

Tots els participants que aconsegueixin completar tot el recorregut rebran la medalla Finisher.  

 

CATEGORIA OPEN (INDIVIDUAL, PARELLES, EQUIPS, FAMÍLIES I EQUIPS AMB PERSONA DISCAPACITADA)

Classificació Masculina i Femenina sense trofeu.

Tots els participants que aconsegueixin completar tot el recorregut rebran la medalla Finisher.  

 

CATEGORIA MINI

Tots els participants que aconsegueixin completar tot el recorregut rebran la medalla Finisher.  

 

18- SUSPENSIÓ DE LA PROVA

La organització es reserva el dret a variar el punt d’arribada, endarrerir l’hora de sortida, canviar la data o part del recorregut o suspendre la prova.  

Si es realitza la sortida, la prova es donarà per realitzada, fins i tot en el cas de suspendre’s durant la seva celebració.

En cas de que l’organització consideri que les condicions climàtiques o altres contingències alienes a la seva voluntat posen en perill la integritat física dels participants, podrà decidir la postergació de la prova. En aquest cas, no es reintegrarà ni total ni parcialment la inscripció.

 

19- ÚS DE LES DADES DEL PARTICIPANT

La inscripció suposa l’autorització per l’ús lliure del nom del participant i la seva foto en mitjans de difusió (emissió i programes de televisió o ràdio), premsa o qualsevol altre mitjà acreditat i relacionat amb la prova.

De conformitat amb l’establert per la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, s’informa que la participació en la prova implica el consentiment per a la incorporació de les dades personals facilitades al fitxer automatitzat existent per als organitzadors. La finalitat d’aquest fitxer és el tractament per la gestió i desenvolupament de la mencionada prova.

Els atletes accepten tàcitament que les imatges que s’obtinguin de la prova podran ser utilitzades per l’organització i per les empreses col·laboradores per fins de difusió i publicitat de l’esdeveniment i/o productes associats al mateix.

 

20- RESPONSABILITAT DELS PARTICIPANTS. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DE L’ORGANITZACIÓ

L’esdeveniment compta amb els permisos corresponents per a la seva celebració i encara que es pretengui fer una competició oberta i promocionar la pràctica de l’esport, l’organització adverteix que la prova és dura i a més hi ha riscos inherents a la presència d’obstacles naturals o artificials.

És responsabilitat exclusiva de l’atleta ser apte per la competició, és a dir, aquest afirma i verifica que està físicament i mentalment preparat, té bona salut per afrontar una prova de varis kilòmetres i superar obstacles, així com ha passat els reconeixements mèdics oportuns, i que no té cap malaltia o lesió que pot agreujar-se amb la participació a la cursa. Per això, assisteix per iniciativa pròpia a aquesta competició assumint els possibles riscos i conseqüències derivades de la mateixa participació.

Cada atleta declara amb la seva inscripció que té les condicions que possibiliten la seva participació a l’ALMOGAVERS RACE sense generar inconvenients més grans per a si mateix, la resta de participants i l’organització. De forma plena i conscient, cada atleta assumeix per si mateix i pels propis riscos derivats de la seva participació a la prova, quedant l’oganització completament exonerada de tota responsabilitat que pugui sorgir a conseqüència dels danys que la participació en la cursa li pugui portar a ell o a terceres persones.  

Permet l’ús lliure del seu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de comunicació preses durant l’esdeveniment, eximint l’organització, directors de l’esdeveniment, col·laboradors, patrocinadors i voluntaris de qualsevol reclamació per la seva part. Incloent qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta.

L’Organització declina tota responsabilitat per danys, perjudicis o lesions que la realització de la prova pugui ocasionar al participant, a altres persones o inclús en el cas que terceres persones puguin fer al participant.

Tot participant, pel sol fet de participar a la prova, accepta totes aquestes normes, i en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’Organització.

 

21- ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

Considerant que el participant ha realitzat la inscripció a l’ALMOGAVERS RACE, es compromet a complir les regles que regulen la cursa, disponible a la pàgina web de l’organització www.almogaversrace.com

Autoritza als Serveis Mèdics de la prova a que li facin l’assistència sanitària necessària, encara que no la sol·liciti.

En cas de que els Serveis Mèdics indiquin que ha d’abandonar la cursa perquè hi hagi risc per la salut, es compromet a acceptar la recomanació dels experts sanitaris.

 

NORMES DE SUPERACIÓ DELS OBSTACLES

Tanda ELIT, Braçalet vermell i braçalet de paper
Només tindran un intent, si fallen hauran de realitzar 30 burpees a la zona delimitada amb el cartell de BURPEES. Cada corredor haurà de comptar els burpees en veu alta. No poden rebre ajuda de cap tipus, ni d’altres corredors, ni de l’organització ni del públic.
Si un corredor d’elit no supera un obstacle dels que tenen penalització de burpees, a més de fer els 30 burpees haurà de lliurar el braçalet de paper al voluntari i seguir endavant amb la cursa. Aquest braçalet només indica que ha superat tots els obstacles, el primer que arribi a la meta amb aquest braçalet de paper guanyarà un premi especial.

Tandes OPEN, Braçalet negre (Rock) i blanc (Blues)
Tindran la possibilitat de realitzar més d’un intent (sempre que repetir no comporti generar una cua major de 4 persones, el voluntari té la darrera paraula sobre si es pot o no repetir). Si fallen, hauran de realitzar 10 burpees emulant els corredors d’elit. PODEN rebre ajuda d’altres corredors, ja siguin corredors individuals, parelles o equips.
Els equips formats per parelles i grups, entre tots podran portar una única càrrega en els obstacles de càrrega i en els d’enginy només l’haurà de fer un cop per equip.
Els burpees també es podran compartir, és a dir, les parelles podran fer 5 burpees cada un, i els equips de 5, p.ex., dos burpees cada un, etc.

Nota per les FAMÍLIES
Els nens menors de 17 anys que facin el circuit amb la seva família no hauran de fer els obstacles sols, els membres adults de l’equip familiar hauran de procurar que no s’excedeixin en la superació d’obstacles que puguin ser perillosos, especialment els de suspensió (els que durant uns segons no es toca al terra). Quan el menor el faci, un dels adults del grup HA de subjectar-lo per l’esquena o la cintura per evitar que caigui i, en cas de caiguda, no sigui traumàtica, especialment en la corda, on no deixarem que el nen pugi més de 2 metres d’alçada.

Encara que la majoria d’obstacles són intuïtius, una càrrega, punteria, equilibri, etc, i el voluntari de cada obstacles donarà instruccions en cas que convingui, cal tenir en compte el següent:

Barranc - S’haurà de superar el barranc amb o sense ajuda de cordes però tocant el terra del barranc. En cap cas està permès, PER SEGURETAT, saltar d’un costat a l’altre del barranc.

Les càrregues – S’han de deixar a pols en el lloc on s’han recollit. No s’han de llençar al terra.

Codi Vers - El vers és una prova en dues fases: en la primera es dóna un vers que estarà relacionat amb el darrer número del dorsal de cada corredor i s’haurà de memoritzar el vers; a la segona fase, es demanarà recitar el vers après i es comprovarà que es faci correctament. S’haurà de recitar de forma completa i en l’ordre correcte, un error sigui per omissió o per canvi de posició de paraules implicarà no superar la prova. En cas de perdre el dorsal (calcomania) abans d’aprendre el vers, s’escollirà el número que es vulgui i es dirà juntament amb el vers en la segona fase per a la seva comprovació

6BIS codi verso recitar – S’haurà de recitar el vers après.


Obstacles de suspensió: Tots els obstacles de suspensió es donaran per completats quan es toqui la campana que hi haurà al final de cada obstacle.

Riu – Només per a l’Elit i l’Open Rock. S’ha de saber nedar ja que caldrà creuar el riu caminant o nedant per la zona marcada. L’entrada al riu pot relliscar, per això no s’hi ha d’entrar corrent ni saltant de cap. Si algú no sap nedar, haurà de canviar-se abans de començar la cursa a una tanda Blues que no passa pel riu.

Enginy trencaclosques – A l’arribar a l’obstacle, s’haurà de fer la volta al rellotge de sorra perquè comenci a comptar els 2 minuts de temps durant els quals s’haurà de resoldre el trencaclosques de fusta. Si passats els 2 minuts no s’ha pogut resoldrem s’haurà de realitzar la penalització de BURPEES.

Enginy/Rubik vs Força/Càrrega – A l’arribar a l’obstacle, el corredor podrà TRIAR entre fer servir l’enginy o la força. Si tria la força, haurà d’agafar dos sacs de sorra i recórrer un circuit marcat. Si tria l’enginy, haurà de fer la volta al rellotge de sorra perquè comenci a comptar els dos minuts de temps durant els quals haurà de fer UNA CARA del cub de Rubik. Si passats els 2 minuts no l’ha resolt, haurà de fer la penalització de Burpees.

Taula Irlandesa – Únicament l’ha de fer la tanda elit

Peg Board – L’obstacle es passarà desplaçant-se en el sentit de l’estructura sense tocar el terra introduint els pivots en els forats de l’obstacle. És obligatori mantenir el pivot en el primer forat a l’hora de quedar suspès al començament de l’obstacle. S’ha de tocar la campana final perquè es doni per superat l’obstacle. Aquest obstacle consta de dos trams, un primer tram amb forats FIXES i un segon tram amb forats MÒBILS (“ocelleres”). Per l’ELIT: si no supera el primer tram, la penalització serà de 30 burpees + un circuit extra saltant dins d’un sac per un recorregut delimitat. Si se supera el primer tram de l’obstacle però es cau en el segon (les”ocelleres”), la penalització serà NOMÉS dels 30 burpees.
En tandes Open Rock únicament es penalitzarà amb els 10 burpees sigui on sigui que falli.
Les tandes Blues no hauran de passar el Peb Boad si no volen.